Showkorps

Na de Tweede Wereldoorlog zie je, vooral in Nederland, het opkomen van een nieuw soort muziekkorps.
Zij onstonden naar het voorbeeld van de drum- en showbands van de geallieerden. Al snel vonden deze
bands hun plaats in de wereld van de blaasmuziek en zorgden naast de traditionele harmonie, fanfare of
brassband, voor de muzikale omlijsting van optochten en andere openluchtevenementen.

In die tijd had je ook meer korpsen die een aantal tamboers en/of klaroenen hadden meestappen tijdens optochten.
Om de vriendschap en samenhorigheid onder muzikanten en sympathisanten te bevordren, werd in 1959 beslote om
een onderafdeling van De Vredekring te stichten. De naam die gekozen werd, was Vriendenkring van Klaroenen en Tamboers
van De Vredekring, later kortweg De Vriendenkring.

Als in 1978 het majorettenkorps De Roosjes wordt gevormd, laat de samensmelting van De Vriendenkring en De Roosjes
niet lang op zich wachten. Er volgen meer en meer optredens, muzikanten van de harmonie komen helpen en begin jaren 90
spreken we al volop van Showkoprs De Roosjes. We nemen deel aan tal van uitstappen, optochten en wedstrijden in binnen- en buitenland.

De majorettes, eigenlijk moet ik spreken over twirlers,
repeteren afzonderlijk en hebben ook aparte optredens en wedstrijden.
Toch zijn ze er elke keer bij als het showkorps optreedt.

Interesse om bij ons te komen spelen?
U vindt alle praktische info elders op deze site.