Praktische informatie

 

Onze verenigingen staan open voor IEDEREEN die wil deelnemen aan het sociale leven binnen een vereniging. We organiseren activiteiten ter bevordering van muzikale, sportieve en culturele ontwikkeling. We geven twirlinglessen ,we hebben een pomponteam, een vlaggensectie, een drumband met percussie- en blaasinstrumenten en een muziekmaatschappij.
Mogelijkheid tot aanleren van notenleer en het bespelen van een instrument.
Ook G-sporters en muzikanten zijn bij ons van harte welkom.

 

Lokaal

 

Alle trainingen en repetities gaan door in de stedelijke basisschool het Baronneke:
              Baron Leroystraat 31 , 2100 deurne ( google maps onderaan deze pagina )

Repetitieschema

Harmonie

Vrijdag

20u00-22u00

o.l.v. Van Britsom Eddy

alle leeftijden

Drumband

Donderdag

18u30-21u00

o.l.v. Jimmy De Kind, Tinne De Blick, Nancy Van Dyck

slagwerk + melodische instrumenten

Trompetles

Vrijdag

18u30-20u00

o.l.v. Patrick Van Loon     

Twirlers en pomponteam

Dinsdag

18u30-21u30

Lesgevers: Nancy Van Dyck, Tinne De Blick,Shana De Cock, Jimmy De Kind,

Sandy Van Petegem.

Juniors /Seniors

Twirlers

Vrijdag

18.30 -20.00

Lesgevers: Nancy Van Dyck, Tinne De Blick, Shana De Cock,

Sandy Van Petegem, Zoë Bellens, Tino Pion Van Dyck.

Juvinelles

Vlaggen

Vrijdag

18.30 – 20.00

Lesgever: Tinne De Blick
       

 

Lidgeld

 

Het lidgeld wordt per kalenderjaar betaald voor het volledige jaar.

In het lidgeld zit de verzekering inbegrepen.

Alleen als je in orde bent met je lidgeld, heb je recht op een tussenkomst van de verzekering bij een ongeval.

Het lidgeld bedraagt 25 euro en dient voor eind januari betaald te zijn.
Je kan enkel betalen door het bedrag te storten op
rekeningnummer : De Vredekring - De Roosjes : BE16 068-22660-6474 met vermelding lidgeld (+ huidig jaartal) + naam.

 

Kledij

 

De Vredekring

Tijdens uitvoeringen een zwarte broek , zwarte schoenen

en rode T-shirt met embleem van de vereniging.

De Roosjes Drumband

geklede zwarte broek, rode T-shirt met embleem van de vereniging,

zwarte schoenen, zwarte blouson met embleem van de vereniging.

De Roosjes Twirlers

zwarte broek, rode T-shirt met embleem van de vereniging, zwarte sportschoenen

en zwarte blouson met embleem van de vereniging, haarspelden voor wedstrijden:

zwarte turnpantoffels en maillot volgens team.

Tijdens de trainingen (Twirlers)

Verplicht turnpantoffels (geen zwarte zolen) en gemakkelijke kledij (geen rok).

Alle kledij dient door de leden zelf betaald te worden. (Meer info bij Rosa)

 

Belangrijke afspraken
Tijdens de schoolvakanties worden er afspraken gemaakt in verband de lessen met de twirlers. ,de drumband en de harmonie.
Aanwezigheid:
Afwezigen dienen zich telefonisch of via e-mail te melden bij een verantwoordelijke.
Wie meerdere malen afwezig is zonder reden, kan worden uitgesloten.
Alle leden zijn verplicht om aan de uitvoeringen deel te nemen.
We verwachten van onze leden en supporters dat ze zich aan fairplay houden en sportief
gedrag vertonen. Wie zich hier niet aan houdt, kan worden uitgesloten.
Onze vereniging ondertekende de Panathlonverklaring. http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/panathlonverklaring/Ondertekenaars_Panathlonverklaring.pdf
We nemen deel aan stoeten, concerten en verschillende wedstrijden.
De activiteitenlijst is steeds terug te vinden op deze website of facebookpagina.

Deze kan tijdens het jaar aangevuld worden naarmate er aanvragen binnenkomen.

Onze vereniging is aangesloten bij volgende federaties:

VLAMO, BTSF, NBTA en DANSSPORT VLAANDEREN.

Voor meer informatie betreffende deze federaties verwijzen we U naar onze pagina “Links”

We zijn een erkende Antwerpse Sportvereniging, gesubsidieerd door de Stad Antwerpen

en het District Deurne.
 

Steunende leden en sponsors

Voor iedereen, die onze vereniging een warm hart toedraagt, hebben wij de formule van steunend lid. Je kan reeds steunend lid worden vanaf 7 euro, voor het ganse seizoen.
Erelid word je door een storting vanaf 25 euro.

Wie dat wenst kan ook sponsor worden van onze vereniging, meer info bij het bestuur.

 

Verzekeringen

Onze vereniging (alle leden) is aangesloten bij VLAMO, in dit lidmaatschap is een verzekering inbegrepen. Meer informatie, polissen, aangifteformulier op http://www.vlamo.be/verzekering
Een eventueel ongeval moet wel binnen de 24 uur aangegeven worden bij de algemeen coördinator, Nancy Van Dyck.
Jaarlijks zal elk lid een identificatieklever van zijn mutualiteit afgeven aan de algemene coördinator.

Wat moet je doen bij een (sport)ongeval tijdens de repetitie/training
of op de heen-en terugweg?

Vraag een ongeval aangifteformulier aan de leiding of stuur onmiddellijk een mail met de vraag voor een aangifteformulier en een beschrijving van het ongeval naar de algemene coördinator Van Dyck Nancy.

Laat dit formulier invullen door:
1 de leiding bij wie het ongeval voorviel
2 de dokter die je letsels van het sportongeval vaststelt

Als dit aangifteformulier ingevuld is, dan bezorg je het zo vlug mogelijk terug
(ten laatste 2 dagen na het ongeval) aan Nancy Van Dyck, Clara Snellingsstraat 103
2100 Deurne 0485/987735

Je betaalt alle rekeningen en bewaart alle betalingsbewijzen. Op het ziekenfonds en in de apotheker vermeld je steeds dat het om een (sport)ongeval gaat. Wanneer de blessure genezen is, stelt het ziekenfonds een afrekening met betaalde bedragen op waardoor de verzekeringsorganisatie weet welk bedrag zij nog moeten betalen. Je stuurt de afrekening voor vereffening naar de verzekeringsorganisatie. Deze zal U het nodige bedrag terug bezorgen.

Opgelet: ongevallen veroorzaakt door misplaatst gedrag of het dragen van juwelen worden niet verzekerd. De heen en terugweg is de kortste weg van thuis naar ons lokaal of omgekeerd.

Statuten
Op datum van 24 november 2015 heeft onze vereniging de erkenning als vzw
(vereniging zonder winstoogmerk) bekomen. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kunnen onder Info / Documenten geconsulteerd worden.
Identificatienummer vzw: 15169268 / Ondernemingsnummer: 0643.575.697

Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement, versie goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van
16 oktober 2015, kan geconsulteerd worden onder Info / Documenten.